Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er voor jou om je bij te staan als je een conflict hebt of te maken krijgt met ongewenst gedrag binnen onze volleybalvereniging. Met ongewenst gedrag bedoelen wij alle gedrag tussen spelers, trainers, coaches, officials en/of leden van VIOS onderling, die door een van de partijen als ongewenst wordt ervaren tijdens activiteiten bij uitwedstrijden of in De Stuw.

Wij als volleybalvereniging hebben besloten een VCP aan te stellen. Aanstelling van een VCP past ook in het landelijk beleid zoals dat door de NOC-NSF en de Nevobo wordt uitgedragen.

Wat kan en mag je van een VCP verwachten?

  • De VCP kent de sociale kaart van Eefde en omgeving;
  • Elk lid kan direct bij de VCP terecht;
  • De VCP is onafhankelijk en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen;
  • De VCP garandeert anonimiteit, uitgezonderd strafbare feiten;
  • De VCP kan betrokkenen in een gesprek adviseren over het vervolg;
  • De VCP kan het bestuur van de vereniging adviseren in beleid.

Binnen VIOS hebben wij een tweetal VCP’s aangesteld:

Stephanie Hissink
06 – 5230 7907

Ik ben Stephanie Hissink en VCP-er (vertrouwscontactpersoon) van Vios Eefde.

Ik me even voorstellen. Ik geef dames recreanten 1 training en mijn man (Bart Hissink) speelt in heren 1 bij Vios. We hebben 3 kinderen. In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut in het Slingeland Ziekenhuis.

Als VCP-er help ik het bestuur, trainers, leden en de ouders om samen te handelen tegen grensoverschrijdend gedrag.

 

Mieke Lammerts van Bueren
06 – 2744 8323

En ik ben Mieke Lammerts van Bueren

Ik speel zelf bij de recreanten (DR3). Mijn kinderen hebben allebei bij VIOS gespeeld, maar zijn inmiddels gestopt. Ik vind het belangrijk dat VIOS als vereniging zich inzet voor een veilig sportklimaat voor al haar leden. Als vertouwenscontactpersoon wil ik daarbij helpen.

vertrouwenspersoon@vios-eefde.nl