Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er voor jou om je bij te staan als je een conflict hebt of te maken krijgt met ongewenst gedrag binnen onze volleybalvereniging. Met ongewenst gedrag bedoelen wij alle gedrag tussen spelers onderling, of tussen speler en trainer, die door een van de partijen als ongewenst wordt ervaren.

Wij als volleybalvereniging hebben besloten een VCP aan te stellen. Aanstelling van een VCP past ook in het landelijk beleid zoals dat door de NOC-NSF en de Nevobo wordt uitgedragen.

Wat kan en mag je van een VCP verwachten?

  • De VCP kent de sociale kaart van Eefde en omgeving;
  • Elk lid kan direct bij de VCP terecht;
  • De VCP is onafhankelijk en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen;
  • De VCP garandeert anonimiteit, uitgezonderd strafbare feiten;
  • De VCP kan betrokkenen in een gesprek adviseren over het vervolg;
  • De VCP kan het bestuur van de vereniging adviseren in beleid.

Binnen VIOS hebben wij een tweetal VCP’s aangesteld:

Stephanie Hissink
06 – 5230 7907

Mieke Lammerts van Bueren
06 – 2744 8323

vertrouwenspersoon@vios-eefde.nl