Meisjes

Volleybal voor de oudere jeugd

Zo rond de 12 jaar gaan de kinderen het ‘normale’ volleybal spelen met zestallen. De leeftijd speelt een belangrijke rol bij de teamindeling. Soms blijkt echter dat een meisje of jongen de leeftijdgenoten in niveau ontgroeit.

In dat geval kan in overleg met betrokkene besloten worden op een hoger (leeftijds)niveau te gaan spelen. Voor de oudere jeugd kan dit ook inhouden dat ze bij de senioren gaan spelen.

C-jeugd

De C-teams zijn er voor meisjes en jongens die op 1 oktober van het bondsjaar 12 of 13 jaar zijn. Er kan gespeeld worden met zowel meisjes- als jongensteams of met een mixteam van meisjes en jongens. Dit is afhankelijk van het aantal meisjes en jongens van dezelfde leeftijdsgroep dat de vereniging in een bepaald seizoen heeft. Een C-team speelt op een iets korter veld dan een standaard volleybalveld.

B-jeugd

De B-teams zijn voor de leeftijdscategorie 14 en 15 jaar (op peildatum 1 oktober). Er kan gespeeld worden met meisjes-, jongens of mixteams, afhankelijk van het beschikbare aantal meisjes en jongens. Een B-team speelt op een standaard volleybalveld.

A-jeugd

De A-teams zijn voor de leeftijdscategorie 16 en 17 jaar (op peildatum 1 oktober). Hier kan alleen gespeeld worden met meisjes- of jongensteams. Een A‑team speelt op een standaard volleybalveld. De nethoogte is gelijk aan die voor senioren.