VOORTGANG: Veranderingen oud papier actie

Beste leden,

Enkele weken geleden hebben velen van jullie de instructie voor de inzameling van het oud papier gevolgd. We zijn erg blij met het feit dat jullie met velen aanwezig waren. Voor diegene die niet aanwezig konden zijn zal er begin volgend seizoen opnieuw een instructie worden gegeven. Hier kunnen dan ook eventuele nieuwe leden aan deelnemen.

Op 28 april zullen wij starten met de eerste inzameling van papier in containers met vrachtwagens. Voor die keer zijn een aantal mensen persoonlijk benaderd om bij de inzameling te helpen. Vanaf de inzameling in mei zullen we een drietal teams per keer gaan indelen, hiervoor ontvangen jullie z.s.m. het nieuwe schema.

Op dit moment zijn we bezig met het maken van een voorstel voor de aanschaf van veiligheidsschoenen, zoals ook al tijdens de instructie-ochtenden is benoemd. Hiervoor ontvangen jullie een email en hebben jullie vervolgens voldoende tijd om (indien gewenst) zelf schoenen aan te schaffen.

Wij hopen met jullie inzet de oud papier actie ‘nieuwe stijl’ een succesvol vervolg te kunnen geven. Alvast bedankt!


Beste leden,

Enige tijd geleden hebben we jullie geïnformeerd over de aanstaande verandering betreffende de inzameling van oud papier door onze vereniging. Deze week ontvangen jullie een brief van de gemeente en Circulus Berkel waarin zij jullie informeren over de nieuwe container en het doel van deze container.

De nieuwe papiercontainers worden eens per maand door vrachtwagens en met vrijwilligers van onze vereniging geleegd. Om deze taak uit te mogen voeren is het echter wel verplicht om een korte instructie te volgen die door Circulus Berkel aan al onze seniorenleden (van 18 tot 70 jaar) wordt aangeboden.

Zonder deze instructie is het niet toegestaan oud papier in te zamelen met behulp van een vrachtwagen. De instructie wordt op de volgende dagen gegeven, dient door onze leden verplicht gevolgd te worden op één van onderstaande momenten en zal maximaal 2 uur duren:

  • Datum: Zaterdag 17 maart of zaterdag 24 maart
  • Locatie: kelder Dorpshuis Het Hart, Eefde
  • Tijd: 09:45 ontvangst met koffie, start instructie 10:00 uur

De instructie zal bestaan uit een stukje uitleg middels een presentatie en aansluitend praktijkuitleg bij een vrachtwagen. Je bent vrij om te kiezen op welke dag je aanwezig bent bij de instructie. Ouders van jeugdleden en andere vrijwilligers zijn uiteraard ook van harte welkom om de instructie te volgen en zich vervolgens vrijwillig in te zetten tijdens onze oud papier actie.

Op zaterdag 7 april zullen wij voor de laatste keer oud papier inzamelen op de manier zoals wij dat gewend zijn. Vanaf maandag 9 april zullen de containers voor oud papier door Circulus Berkel in ons inzamelgebied worden verspreid. Op zaterdag 28 april zullen wij voor het eerst met vrachtwagens papier op gaan halen in het hele dorp. De inzameling zal voortaan iedere 4e zaterdag van de maand gaan plaatsvinden.

Per keer worden er teams ingedeeld die verantwoordelijk zijn voor de inzameling achter de vrachtwagen, precies zoals jullie gewend zijn. Er zullen drie vrachtwagens worden ingezet  waarbij per vrachtwagen drie vrijwilligers meekunnen. Zorg er dus voor dat je als team voldoende vrijwilligers levert.

De startlocaties en starttijd blijven hetzelfde: we verzamelen om 08:45 uur voor een kopje koffie en starten om 09:00 uur met de inzameling. De startlocaties blijven aan de Bargeweg 8 en Schoolstraat 28 in Eefde. De vrachtwagens zullen klaar staan nabij de startlocatie. De inzameling zal naar verwachting 3 tot 3,5 uur duren.

Wij bedanken jullie voor jullie inzet en zien jullie graag op 17 of 24 maart in Het Hart.


Al vele jaren haalt Volleybalvereniging VIOS-Eefde oud papier op in het dorp. De bekende trekker met kar, auto’s met aanhangwagens en enthousiaste leden zijn een bekende verschijning. Maar helaas gaat daar binnenkort verandering in komen.

De gemeente Lochem is al jaren verantwoordelijk voor de inzameling van oud papier. Eens per maand dient er op ieder adres oud papier opgehaald te worden. Deze taak wordt door de vele verenigingen die onze gemeente rijk is vervult. Door een gewijzigd afvalbeleid is de huidige manier van inzamelen niet meer toegestaan. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de veiligheid en arbeidsomstandigheden van vrijwilligers van verenigingen.

Daarom gaat de gemeente de inzameling anders organiseren. Binnen een paar maanden krijgen alle inwoners van ons dorp een brief waarin hen een minicontainer voor oud papier wordt aangeboden. Deze containers worden eens per maand met vrachtwagens (en met hulp van 2 vrijwilligers van VIOS) geleegd. De opbrengsten van dit oud papier komt ten goede aan VIOS-Eefde.

Wij als Volleybalvereniging VIOS-Eefde willen jullie dan ook vragen de container te accepteren en daarmee onze vereniging te steunen. De inkomsten van het oud papier zijn van groot belang voor onze vereniging en onze toekomst.

Op dit moment zijn wij druk met het verder afstemmen en uitwerken van de plannen. Zodra wij hier meer over kunnen melden horen jullie dat van ons. Wij danken jullie alvast voor alle steun en hopen binnenkort bij jullie thuis een container te mogen legen!