Opzeggen

Lidmaatschap beëindigen

Indien een lid zijn/haar lidmaatschap wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar te worden gemaakt bij de ledenadministratie. Contactgegevens van de ledenadministratie zijn te vinden op de pagina “Organisatie & Contact“. De ledenadministratie zal beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk (per brief of email) bevestigen.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden per het einde van het seizoen. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juli.