Contributie

Wat kost volleyballen per jaar?

Alle leden van VIOS-Eefde betalen contributie. Bij aanmelding dient ieder lid een aanmeldingsformulier in te vullen, waarmee zij de vereniging toestemming geven de contributie van zijn/haar rekening te incasseren. De hoogte van de verschuldigde contributie zal aan het begin van het seizoen bekend worden gemaakt.

Contributie per seizoen:

Contributie (basis) Toeslag tweede training
Senioren € 250,00 € 90,00
A/B/C-jeugd € 195,00 € 70,00
CMV-jeugd € 135,00 niet van toepassing
Recreanten € 195,00 niet van toepassing

Toelichting:

 • Je betaalt contributie voor het team waarin je speelt.
  * Voorbeeld A: een jeugdlid dat in een seniorenteam speelt, betaalt contributie zoals dat voor senioren is bepaald.
  * Voorbeeld B: een lid dat slechts één per week traint in een team dat twee keer per week traint, betaalt contributie zoals dat voor dat team (o.b.v. twee keer trainen) is bepaald.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt in leden die al dan niet competitie spelen.
 • Gezinskorting:
  * Bij drie leden uit hetzelfde gezin wordt een korting gehanteerd van 10% per lid.
  * Bij vier leden uit hetzelfde gezin wordt een korting gehanteerd van 20% per lid.
  * De korting geldt alleen wanneer alle gezinsleden het hele seizoen betalend lid zijn geweest.
  * De korting wordt aan het eind van het seizoen gerestitueerd.
 • De contributie wordt in vier termijnen geïncasseerd:
  * De Nevobo-contributie wordt in september geïncasseerd.
  * De verenigings contributie wordt in drie termijnen geïncasseerd, te weten in oktober, januari en april.