Aanmelden

Lid worden van VIOS-Eefde

Als je lid wenst te worden van onze vereniging, wil je waarschijnlijk eerst een keer meetrainen om de sfeer te proeven. Dit is uiteraard geen enkel probleem, meetrainen is de eerste twee keer gratis!

Wil je definitief lid worden? Download het inschrijfformulier en retourneer deze volledig ingevuld en ondertekend naar de ledenadministratie. Dit mag zowel per email (documenten scannen en mailen) als per post. Contactgegevens van de ledenadministratie zijn te vinden op de pagina “Organisatie & Contact” en staan ook op het inschrijfformulier vermeldt.

Toelichting inschrijfformulier

Persoons- en adresgegevens:

Vul deze volledig in en controleer de gegevens goed. Wil je bij de recreanten gaan spelen, kies dan voor “Recreanten”.

Aanleveren pasfoto:

Wanneer je het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier retourneert willen we je vragen een digitale pasfoto naar de ledenadministratie te mailen. Deze pasfoto hebben we nodig om in ons systeem te verwerken. Let op! Zonder pasfoto kan er geen spelerspasje worden aangevraagd en mag je niet deelnemen aan de competitie. Wanneer er wel wordt gespeeld zonder spelerspasje zal er altijd een boete in rekening worden gebracht! Deze boete komt voor rekening van de speler zelf.

Machtiging automatische incasso:

Als vereniging maken wij gebruik van automatische incasso voor het incasseren van de verschuldigde contributie. Graag dit deel volledig invullen en ondertekenen. Voordat de verschuldigde contributie wordt geïncasseerd van je rekening zal je hierover bericht ontvangen. Het overzicht van de contributies is ook te vinden op de pagina “Contributie” op onze website.