Lidmaatschap

VIOS-Eefde is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond, kortweg Nevobo, en valt onder de Nevobo regio Oost. Deze regio bestaat uit volleybalverenigingen uit het oosten van Overijssel en Gelderland.

Contributie

Ieder lid van de volleybalvereniging dient contributie te betalen. Aan het begin van ieder seizoen zal bekend worden gemaakt wat de contributie voor dat seizoen zal zijn. Indien iemand na de seizoenstart lid wordt, geldt ten aanzien van de contributie de volgende bepaling:

¨ Contributie is verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de eerste keer meetrainen.

Voorbeeld: Wanneer je mee gaat trainen met ingang van 21 oktober, ben je contributie verschuldigd per 1 november. Als je per 12 februari begint met trainen ben je contributie verschuldigd per 1 maart.

Wedstrijdshirts

Wedstrijdshirts worden door VIOS-Eefde aan de leden beschikbaar gesteld. De shirts blijven te allen tijde eigendom van de vereniging.

Vervoer van jeugdleden

Van ouders van onze jeugdleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het vervoer van de kinderen bij uitwedstrijden en bij deelname aan toernooien. Dat gebeurt zoveel mogelijk bij toerbeurt.